Työtapa

 

Ensivaiheessa työtapana on jakaa yhteiskunnallinen keskustelu kolmeen laajaan osioon tarkastelua varten:

  1. Yhteiskunnan arvot ja päämäärät
  2. Koulutuksen ja työelämän prosessit
  3. Talouden ja ympäristön antaman puitteet

Keskustelun jakaminen kolmeen toisiaan tukevaan osaan mahdollistaa suhteellisen riippumattoman tarkastelun kaikille osa-alueille. Ensimmäisen seminaarin kokemukset osoittivat valinnan toimivan ainakin kohtuullisella osallistujamäärällä.