Utopia 2048 -seminaari, Syksy 2015

Utopia 2048 -seminaari

14.11.2015  klo 10-17, Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, Helsinki)

timelines_matala_utopia2

Järjestyksessään toisessa Utopia2048-seminaarissa käytiin jälleen loistavaa ja lennokasta keskustelua. Videointi päättyy seminaarin osallistujien paneelikeskusteluun.

Ensimmäisestä maaliskuun 2015 Utopia2048 -seminaarista oli kulunut noin kuusi kuukautta. Pikakyselyn perusteella ensimmäisen seminaarin palaute pätee myös toiseen seminaariin.

Keskustelua voi helposti jatkaa keskusteluryhmässä.Tapahtumaa oli mukana järjestämässä myös Tekes ja Keksintösäätiö.

Inspiraatiopuheet:

Seminaarin inspiroivat esiintyjät pohtivat alustuksissaan teemoja monelta eri kannalta. Esitykset löytyvät youtube-videolta.

Eero Aalto: Suomisen perhe
Tulevaisuutta voi miettiä monella tapaa. TEKESin "Suomisen perhe" -skenaario esittää hypoteettisen Suomisen perheen tulevaisuudessa. Skenaariotyöskentely menetelmänä konkretisoi mahdollisia tulevaisuuskuvia, kun teknologiset ja sosioekonomiset muutokset esitetään henkilöhahmojen avulla.
Tuomo Alasoini: Työelämän uudet osaamiset ja kulttuurit
Työelämän on ennakoitu muuttuvan lähivuosina radikaalisti. Muutos ei kuitenkaan etene suoraviivaisesti, ennalta määrätysti tai kertarysäyksellä, vaan pikemminkin hiipien ja mutkitellen. Uusi työelämä ei myöskään täysin korvaa vanhaa, vaan rakentuu sen päälle uusina kerrostumina. Työelämä moninaistuu. Pohdin esityksessäni, mitä uusi työelämä tarkoittaa osaamisvaatimusten ja työkulttuurin näkökulmasta. Nostan esiin ja erittelen tärkeimpinä pitämiäni kehityskulkuja sekä haastaan kuulijoita miettimään, miten uuden työelämän riskejä tulisi jakaa yksilöiden, työelämän instituutioiden ja yhteiskunnan kesken.
Henry Brade: Rahan ja maksamisen tulevaisuus
Zeitgeist-liike puhuu niukkuuden jälkeisestä taloudesta. Bitcoin pyrkii mullistamaan valuuttoja ja pankkijärjestelmiä. Lohkoketjuteknologian uskotaan horjuttavan koko finanssimaailman perusteita. Mitä tämä kaikki tarkoittaa valtioiden, pankkien, yritysten ja ennen kaikkea tavallisten ihmisten näkökulmasta, kun visioidaan tilanteen kehittymistä vuoteen 2048? Siihen kysymykseen yritämme löytää vastauksia tämän session aikana.
Henryn aiempi puhe Bitcoinista valottaa taustoja.
Heidi Gutekunst: Rohkea ja haavoittuva johtaminen
Pystyttämämme rakenteet ja hierarkiat eivät palvele meitä enää. Johtamiselta kaipaamme rohkeutta olla haavoittuva, kapasiteettia katsoa tulevaisuuteen ja kykyä olla läsnä järkeistäen nykyhetken toimintoja. Organisaatioiden johtamisesta siirrymme kohti ekosysteemien johtamista. Mitä se tarkoittaa yksilötasolla?
Patrizio Lainà: Talousdemokratia ja hyvinvoinnin kasvu
Yhteiskunnassa ei ole enää talouden kasvupakkoa, koska rahaa ei luoda enää korkoa kasvavina lainoina. Ihmisten vapaa-aika on lisääntynyt huimasti tuottavuuden kehityksen tahdissa ja varallisuus jakaantuu aiempaa tasaisemmin. Vakavat finanssikriisit ovat jääneet historiaan.
Patrizion kotisivun kautta löytyy lisätietoja.
Rami Saarniaho: Digitaalisen ajan opiskelu, rekrytointi ja työelämä
Toiminta ensin, teoria sitten. MIten koulutus, rekrytointi ja työelämä muuttuvat kun keskiössä on yhdessä tekemällä oppiminen? Puheenvuorossa tarkastellaan miten nuoret toiminnallistavat oppimisen digitaalisten menetelmien avulla.
Marja Vihervaara: Yksilöllinen terveydenhuolto
Tulevaisuuden terveydenhuoltoon kohdistuu paljon odotuksia. Samaan aikaan digitalisaatio ja uusi teknologia haastavat nykyistä lääkehoitoa geenitietoon ja neurotieteeseen pohjautuvilla menetelmillä. Useiden sairauksien oireet tunnetaan, mutta taustalla olevia yksilöllisiä syitä ei vielä osata hoitaa. Alustus pohtii yksilöllisen lääkehoidon ja aktiivisen ennaltaehkäisyn roolia tulevaisuuden terveydenhuollossa.
Yhteistyökumppanit:

tekes-logokeksintosaatio