Tarvitaanko utopia-pohdintoja?

Maaliskuun 2015 seminaarin yhteydessä toteutettiin kävijäkysely, jotta tiedämme mihin ja miksi Utopia 2048 -seminaareja tarvitaan. Kyselyssä ennen seminaarin alkua teemojen katsottiin tukevan 2048-vision määrittelyä erinomaisesti (arvosana 8/10), joten lähtökohdat tuloksien tulkinnalle ovat varsin suotuisat.

Erityisesti kiinnostava kysymys on osallistujien motivaatio. Millä mielellä ihmiset ovat liikkeellä? Selvityksessä kävi ilmi kiinnostavalla tavalla ilmi, että 90% osallistujista uskoo pienten toimijoiden yhteistyöhön tulevaisuuden toimintamallina. Tässä on mielenkiintoinen ristiriita suhteessa vallitsevaan ”suuruuden ekonomian” tilanteeseen. Tulevaisuuden 3D tulostukselta ja vastaavilta teknologioilta odotetaan selvästi suuria.

utopia.kysely.tavoite

Erityisellä mielenkiinnolla huomasin, että 20% ihmisistä arveli voivansa löytää seminaarista myös omiin hankkeisiinsa sopivia henkilöitä kun taas yli 10% oli etsimässä hanketta johon voisi osallistua. Puolet vastaajista etsi uusia kontakteja ja/tai halusi tutustua uusiin asioihin.

Yksi hienoimmista havainnoista kuitenkin oli, että jopa 95% vastaajista kannatti utopiaseminaarien järjestämistä myös kouluissa tai työpaikoilla.

Seminaarin eri osioista Taidot ja Työelämä sekä Talous ja Ympäristö osiot saivat molemmat noin 8/10 pistetettä suhteellisen pienellä hajonnalla. Merkityksellisesti vaikeampi Ihminen ja Yhteiskunta osio jakoi mielipiteitä arvosanan ollessa 7/10 samalla kun hajonta kasvoi. Arvokeskustelu on vaikea aihe.

utopia.mukaan

Vastanneista 100% aikoo osallistua toistekin, useat tulevat mielellään mukaan ydintiimiinkin. Tukijoukkoihin ja mukaan keskusteluihin näyttäisi olen myös runsaasti kiinnostusta.

Tervetuloa mukaan ideoimaan ja järjestämään seuraavaa Utopia 2048 -seminaaria. Yhteystiedot otsikon kautta löytyy yhteystiedot!