Mitä? Mikä?

Utopia 2048 -projekti syntyi 1900-luvun tulevaisuudennäkymien tutkimisen yhteydessä. Viimeisen 100 vuoden ajan teknologinen kehitys on ollut merkittävässä roolissa sekä taiteen että tieteen osalta.

Kärjistäen voisi jopa väittää, että 1900-luku oli tehostamisen vuosisata, keskeisenä päätöksentekoa ohjaavana mittarinaan tuottavuuden kasvu. Ero 1800-lukuun hienomekaniikan, sähkön, kemian ja ensimmäisen globaalin talouden kehittämisen vuosisatana vaikuttaa suurelta. Voisiko 2000-luku olla hyvinvoinnin vuosisata? Tai jopa onnellisuuden?


Millaisia arvoja tai päämääriä yhteiskunnalla tulisi olla? Olemmeko tyytyväisiä talouden pelisääntöihin vai pitäisikö niitä kehittää johonkin suuntaan? Millaisessa tilassa toivomme elinympäristömme olevan vuonna 2048? Jos meillä on uusia arvoja tai päämääriä, tarvitsemmeko uusia taitoja? Millainen tulevaisuuden yhteiskuntajärjestys voisi olla? Miten uusia taitoja hankitaan ja käytetään vuonna 2048?


Thomas Moren Utopia valmistui vuonna 1516 halusta vaikuttaa yhteiskuntaan. More pohti esimerkiksi yksityisomistuksen tarpeellisuutta ja avarakatseisesti huomioi, että kuuden tunnin työpäivä jättäisi voimia kehittäviin harrastuksiin.

Myöhemmin 1900-luvun alussa insinööritieteiden kehitys oli nopeaa ja koneiden suorituskyky innosti taiteilijoita Euroopan kaikilla laidoilla. Futurismi syntyi tuosta koneiden ihannoinnista ja halveksi perinteistä taidetta ja arvoja, joita pidettiin pysähtyneinä.

Futurismin hengessä, noin 100 vuoden ajan, Eurooppaa rakennettiin koneiden mahdollistaman tuottavuuden kasvun ja poliittisen yksimielisyyden avulla. Kärjistäen voisi jopa väittää, että 1900-luku oli tehostamisen vuosisata, keskeisenä päätöksentekoa ohjaavana mittarinaan tuottavuuden kasvu.

Koneromantiikan esittelemä utopia on osin toteutunut, ehkä erilaisena kuin kuviteltiin, mutta tarvitaan jotakin enemmän, jotakin vielä parempaa. Sitä uutta visiota Utopia2048.org pohtii.

Utopiat ja futurismi -artikkeli esittelee taustaa hivenen kattavammin.