Päämäärä, prosessi ja puitteet

Nyt, kun Utopia 2048 -seminaarista on kulunut hetki aikaa, on helpompi nähdä, miksi tilaisuus oli niin innostava ja toisaalta miksi aihe on niin vaikea. Erittäin monille tilaisuus oli yksi niitä harvoja paikkoja miettiä avoimin ja luottavaisin mielin erilaisia tulevaisuuksia. Utopia on termi, joka antaa luvan katsoa kauemmas ja antaa tilaa mielikuvitukselle, mutta myös kokonaisvaltaisemmalla ajattelulle. Utopian tarkasteluun tuntuu luontevasti ja automaattisesti liittyvän myös hyvän elämän pohtiminen, ei pelkästään kyynisyyden poissaolo.

Utopia 2048_jpg_pienempi

Tänä päivänä tulevaisuuden pohtimiselle on erittäin hyvät mahdollisuudet, jopa yksityishenkilöillä, koska laaja-alainen pyrkimys objektiiviseen tietoon, maailmanlaajuinen tutkimusyhteistyö ja laajalti käytettävissä olevat julkaisut antavat mainiot eväät. Samaan aikaan monet globaalit asiat ovat aidosti kiistanalaisia tai jopa arvovalintoja. Niinpä tiedon lisääntyessä tiedon jakelu on myös uudestaan politisoitunut sosiaalisen median kautta.

Ensimmäinen Utopia 2048 -seminaari siis pohti yhteiskunnallisia päämääriä, keinoja mennä kohti päämääriä sekä tarvittavia puitteita ja sääntöjä matkaa varten. Liina Hongell (Sibia) tiivisti esitykset erinomaisella tavalla visuaaliseen esitykseen.

Seminaarin rakenteen ideana oli jakaa yhteiskunnallinen keskustelu kolmeen laajaan osioon tarkastelua varten. Liinan tekemä oheinen kuva havainnollistaa seminaarin kolmea osiota: yhteiskunnan arvot ja päämäärät, koulutuksen ja työelämän prosessit, sekä talouden ja ympäristön antaman puitteet. Keskustelun jakaminen kolmeen toisiaan tukevaan osaan mahdollisti suhteellisen riippumattoman tarkastelun kaikille osa-alueille.