Utopia 2048 -seminaari, kevät 2015

Ensimmäinen Utopia 2048 -seminaari järjestettiin maaliskuussa 2015 Aalto yliopiston Media Factoryn tiloissa Arabian kampuksella. Tilaisuuteen saapui nelisenkymmentä innostavaa ihmistä kuuntelemaan loistokkaita avauksia sekä keskustelemaan siitä millainen maailman tulisi olla.

Utopia 2048 -seminaariformaatin ytimessä ovat utopiatyöryhmät. Kunkin teeman jälkeen utopiatyöryhmät keskustelevat teemasta ja valmistautuvat utopiatyöryhmäpaneeliin, joka pidetään päivän lopuksi. Utopiatyöryhmät kasataan ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettujen kiinnostusten perusteella, jolloin kukin ryhmä löytää yhteisen näkökulman omaan tulevaisuuspohdintoonsa. Näin ollen myös utopiatyöryhmäpaneelissa on edustettuna erilaisia näkökulmia.

Ensimmäisen Utopia 2048 -seminaarin videointi ilman utopiatyöryhmien osuuksia antaa hyvän kokonaiskatsauksen. Blogin puolella julkaistaan kukin alustuspuheenvuoro erikseen.

Tapahtuman mainiot alustukset:

Taidot ja työelämä:
Jyri Paavilainen: Yksilökeskeisestä työkulttuurista yhteisökeskeiseen
Kristiina Kumpulainen: Oppimisen vallankumous – miksi, mitä, milloin?
Jyri Kansikas: Saako töissä olla kivaa?

Arvot ja päämäärät:
Vesa Kivinen: Voima
Tere Vaden: Utopia kritiikkinä ja päämääränä arjessa
Ville Saari & Tuomas Kytömäki: Vastakohtien harmonisointi (Dualismista ykseyteen)
Kaj Sotala: Ystävyyden kyborgisoituminen

Talous ja ympäristö:
Tuure Parkkinen: Kasvuriippumaton talous ja mukautuva työmarkkina
Javier Reyes: The Future of Corporations
Harri Paloheimo: Energiapolitiinen utopia

 

 

Utopia 2048 -seminaarin mahdollisti kertakaikkisen upeat kumppanit. Tapahtuman sponsoreina punda.fi sekä intokustannus.fi mahdollistivat mahtavat tarjoilut seminaarin osallistujille. Punda kertoi puheenvuorossaan tulevaisuuden ymmärtämisen tärkeydestä liike-elämässä ja Into Kustannus puolestaan omasta linjastaan julkaista maailmankuvaa laajentavaa kirjallisuutta.

Sibia.fi teki seminaarissa mainion graafisen fasilitoinnin ja buddymarketresearch.fi toimitti kävijäkyselyn kahvintarjoilun yhteydessä. Lisäksi keksintokeskus.fi ja alpiini.com tukivat tapahtumaa. henriigman.com teki tapahtuman logon sekä yhteenvedon.