Moren ja Tulenkantajien perintö

Thomas Moren Utopia valmistui vuonna 1516 halusta vaikuttaa yhteiskuntaan. Moren aikana maailma oli jyrkästi jakautunut ja työväellä oli vain vähäiset mahdollisuudet vaikuttaa omaan asemaansa, taidoista riippumatta. More näki julmat rangaistukset kohtuuttomina, koska arveli ryöstöjen aiheutuvan työttömyydestä. More pohti myös yksityisomistuksen tarpeellisuutta ja avarakatseisesti huomioi, että kuuden tunnin työpäivä jättäisi voimia kehittäviin harrastuksiin.

Myöhemmin 1900-luvun alussa insinööritieteiden kehitys oli nopeaa ja koneiden suorituskyky innosti taiteilijoita Euroopan kaikilla laidoilla. Italiassa julkaistiin 1909 “Manifesto of Futurism”, jonka kirjoitti Filippo Tommaso Marinetti. Manifesti ihannoi koneita ja halveksi perinteistä taidetta ja arvoja, joita pidettiin pysähtyneinä.

Manifestin kolme ensimmäistä kohtaa korostavat vauhtia ja kehitystä (vapaa käännös):

  1. Aiomme rakastaa vaaraa, energisyyttä ja pelottomuutta.
  2. Rohkeus, röyhkeys, ja kapina ovat keskeisiä runoutemme elementtejä.
  3. Tähän saakka kirjallisuus on ylistänyt mietteliästä liikkumattomuutta, huumaa, ja uneliaisuutta. Me aiomme ylistää aggressiivista toimintaa ja kuumeista unettomuutta.

Samoihin aikoihin 1920-luvulla Suomessa vaikuttivat Tulenkantajat. Tätä pääosin taiteilijoista koostunutta joukkoa yhdisti koneromantiikka, johon vaikutteita haettiin esimerkiksi Italian futurismista. Vaikka joukko hajosi vähän myöhemmin sisäisiin erimielisyyksiin ja poliittisiin kiistoihin, se jätti merkittävän vaikutuksen Suomen ilmapiiriin. Myös tunnuslauseen “Ikkunat auki Eurooppaan” voi nähdä esimerkkinä halusta vaikuttaa yhteiskunnalliseen kehitykseen.

Yhdistävänä tekijänä futurismissa ja Tulenkantajissa oli luja usko tulevaisuuteen. Koneita ja nopeaa kehitystä ihailtiin varauksetta. Samaan aikaan euroopan teollistuminen ja vaiheittainen kaupan vapautuminen tukivat yhteiskunnan kehitystä ja erityisesti hyvinvointimallin rakentamista. Myös politiikan puolella nähtiin suuria mahdollisuuksia ja puolueohjelmiin ilmestyi Moren Utopiassakin esiintyneitä asioita kuten lyhyempi työpäivä. Noin 100 vuoden ajan Suomea rakennettiin koneiden mahdollistaman tuottavuuden kasvun ja poliittisen yksimielisyyden avulla.

Eurooppa on yhtenäistynyt Tulenkantajia seuranneen 100 vuoden aikana, vaikka samaan aikaan maailma on muuttunut merkittävästi. Erityisesti viimeisen 30 vuoden aikana globalisaatio, kasvavat ympäristöongelmat sekä yritysten roolin merkittävä kasvu ovat muuttaneet ihmisten käsitystä hyvinvoinnin perusteista. Koneromantiikan esittelemä utopia on osin toteutunut, ehkä erilaisena kuin kuviteltiin, mutta tarvitaan jotakin enemmän, jotakin vielä parempaa.

Pahoin pelkään kuitenkin, että Moren ja Tulenkantajien perintö on kulutettu ja on aika luoda uutta.